központi telefon +36 20 341 60 69
Bejelentkezés 12-15 óráig: +36 20 584-2942
(ultrahang, biorez, lágy lézer, érszűkületkezelés, mofetta, lézersebészet)

szakembereink


Foglalkozás egészségügy

Az orvosegyetemet Budapesten végeztem el. Egyetemi éveim alatt a Biokémiai Intézetben tudományos diákkörben dolgoztam az egyetemen. Végzésem után sebészeti szakvizsgát szereztem, közben traumatológiai jártasságot is, amely osztályról indulva tettem le sebészeti szakvizsgámat. Ezt kiegészítette a Mentőszolgálatnál végzett két éves munkám is. A Dunai Vasműben és a Mezőfalvi Állami Gazdaságban végeztem üzemorvosi munkát, miközben több tudományos közleményem is megjelent az üzemorvosi tevékenységről és az elsősegélynyújtásról. Világkongresszuson tartottam a kérdésről előadást angol nyelven, amit a szervezők megelégedéssel fogadtak. Alkalmam nyílt Szófiában orosz nyelven ismertetni szintén nemzetközi kongresszuson tevékenységünket Dr. Kemény János főorvos társaságában, amit a szervezők dicsérettel fogadtak. Közben üzemorvosi szakvizsgát szereztem Budapesten. Az Állami Gazdaság feloszlatása miatt háziorvosi munkát vállaltam Előszálláson. Az elmondottak alatt folyamatosan ügyeleti és napi munkát végeztem a Szent Pantaleon Kórház Sebészeti Osztályán. Részt vettem a Kulcsi Egészségügyi Kistérségi Központ egynapos sebészetének kialakításában és munkájában. Harmadikként háziorvosi szakvizsgát szereztem szintén Budapesten. Jelenleg főállásban a Szent Pantaleon Kórház Sebészeti Osztályán dolgozom. Többirányú gyógyítási ismereteimet a közismert orvoshiány miatt az Intézmény az Infectológiai és Neurológiai Osztályokon is hasznosítja. A baleseti sebészet keretében a Honvéd Kórház Égési Osztályán Dr. Novák János professzor úr irányításával - aki akkor az Európai Égési Szekció elnöke volt - szereztem gyakorlatot.

Magánrendelésemen ismereteimnek megfelelően a sebészeti, háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi problémákkal jelentkező betegeket várom. Elvem a teljes ember gyógyítása, amihez nélkülözhetetlen a testi- lelki egészség egységének tisztelete. Az orvos és a gyógyítás alázatával tudom, hogy a beteget nem mi gyógyítjuk meg, hanem legjobb tudomásunkkal próbáljuk elősegíteni gyógyulását. Az intézményben folytatott valamennyi alternatív gyógymódot hasznosnak és alkalmazhatónak tartom a kellő szakismeret és a körültekintő alkalmazás mellett.

Szakvizsgáim:

  • Sebészet
  • Foglalkozás- egészségtan
  • Házi-orvostan

© 2014 Egészségért Bt. / Dunaújváros, Liget köz 7. / telefon:+36 (25) 898-077 / E- mail: info@egeszsegert.hu