Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÁCIENSEINK RÉSZÉRE

Tisztelt Páciensünk!

Ön annak érdekében keresett fel bennünket, hogy gyógykezelésben részesítsük.
Ennek mi a jogszabályokban foglaltak alapján teszünk eleget.
Tudnia kell, hogy a gyógykezelés része az Ön adatainak kezelése is.

A gyógykezelési célú adatkezelés kereteit jogszabályok határozzák meg, ennek része, hogy az adatkezelés megkezdése előtt Önt részletesen tájékoztassuk az adatkezelésről és annak körülményeiről.
Kérjük, hogy szíveskedjen elolvasni ezt a tájékoztatót. Ha a tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Az adatkezelési tájékoztató megismeréséről Önnek nyilatkoznia kell, hogy mi is tudjuk, megismerte az adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltakat. Emellett egy esetleges hatósági vizsgálat során nekünk igazolnunk kell, hogy Önt megfelelően tájékoztattuk az adatkezelésünkről.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:
Adatkezelő neve: EGÉSZSÉGÉRT BT
Az adatkezelő címe: 2400 Dunaújváros Liget köz 7.
E-mail-címe: info@egeszsegert.hu
Telefonszáma: 06-20-9422695

Az Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei:
E-mail-címe: gdpr@egeszsegert.hu
Telefonszáma: 06 25 502 621

Milyen személyes adatokat kezelünk és dolgozunk fel?

A Betegellátás folyamán:
• az azonosításhoz: személyi adatokat (név, szül. idő, anyja neve, TAJ szám, lakcím)
• a gyógyításhoz: az egészségi állapottal és a gyógyítással kapcsolatos orvosi adatokat
• a kapcsolattartáshoz: nevet, telefonszámot és e-mail címet
• Időpontfoglaláshoz: nevet, telefonszámot és e-mail címet

Foglalkozás-egészségügyi ellátás folyamán:
• személyi adatokat, munkaalkalmasság megítélésével összefüggő adatokat (egészségi állapot, kórelőzmény, munkakör egészségügyi vonatkozásai)

Marketing tevékenységhez:
• hírlevél (rendezvényeink, hasznos információk), termékforgalmazás: nevet, e-mail címet, telefonszámot

Számlázáshoz:
• nevet vagy cégnevet, címet, adóazonosítót, egészségpénztári azonosítót

Miért kezeljük a személyes adatokat, és mi jogosít fel erre?
Az Ön személyes adatait különböző helyzetekben különböző célokból kezeljük. A személyes adatok feldolgozására a törvényi vagy szerződéses kötelezettségek betartása, a törvényes érdekeink vagy az Ön hozzájárulása jogosít fel bennünket.

Az Ön hozzájárulása nélkül kezelhetjük adatait:
• Egészségügyi ellátás igénybe vételéhez- jogi kötelezettség (egészségügyi törvény) alapján
• Cégünkkel kapcsolatosan keletkezett számláinak kezeléséhez – külső adatkezelővel (könyvelőirodával) – jogi kötelezettség (számviteli törvény) alapján
• Foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez – törvényi kötelezettség alapján.

Az Ön hozzájárulása alapján kezelhetjük adatait:
• recepció szolgáltatásunk és marketing tevékenységünk igénybe vétele kapcsán

Az Ön adatait az Egészségért Bt. kezeli és dolgozza fel. Egészségügyi adatait az Egységes Elektronikus Szolgáltató Tér (EESzT) részére továbbítjuk – törvényi kötelezettség alapján – illetve a más egészségügyi intézményben történő vizsgálatokhoz adjuk tovább.
A továbbított adatokat az EESzT, illetve a másik egészségügyi intézmény, mint adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli és dolgozza fel.
Foglalkozás-egészségügyi adatai közül a munkáltatónak kizárólag az alkalmassági véleményt küldjük, Könyvelésünket – szerződéses jogviszony alapján – külső könyvelőirodával végeztetjük – titoktartási kötelezettséggel.
A recepció működése kapcsán és marketing célból kapott adatokat nem továbbítunk. Külföldre csak a páciens kérésére és írásos beleegyezésével küldünk adatokat.

Meddig tároljuk személyes adatait?

A betegellátás kapcsán keletkező leleteket 30 évig, a zárójelentéseket 50 évig kell megőriznünk. Elhalálozás után 5 évvel az adatok megsemmisíthetők. A recepciós- és a marketing tevékenységéhez szükséges alapadatokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. A számlákat rendeleteknek megfelelően 5+1 évig illetve 8 évig őrizzük meg.

Milyen jogai vannak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

Személyes adatai védelmének érdekében Ön jogosult:
• hozzáférni kezelt adataihoz,
• azok helyesbítését, törlését kérni
• az adatkezelés korlátozásához,
• adatainak hordozhatóságához,
• tiltakozhat, valamint panasszal élhet adatkezelésünk ellen,

Az adatkezelés megtagadásának következménye, hogy az orvosi diagnózis felállítása akadályba ütközik, így az Ön ellátása nem lesz biztosítva. Úgy, ahogyan nekünk vannak jogaink és kötelességeink személyes adatai kezelése esetén, úgy Önnek is vannak jogai az Ön személyes adati kezelése során. Ezek közé tartozik:

Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van tudni, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, milyen céllal, mennyi időn keresztül, a személyes adatait hol szerezzük be, kinek továbbítjuk, ki az, aki rajtunk kívül kezeli ezeket. Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog
Ha észleli, hogy az általunk kezelt személyes adatai nem pontosak vagy nem teljesek, joga van hozzá, hogy azokat haladéktalanul helyesbítsük, esetleg kiegészítsük.

Törléshez való jog
Az Ön személyes adatait haladéktalanul töröljük, amennyiben teljesül valamelyik a következő indokok közül: arra a célra, amiért az Ön személyes adatait kezeltük már nincs szükségünk; a személyes adatának kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását visszavonja, mivel olyan adatokról van szó, amelyeknek kezeléséhez nélkülözhetetlen a hozzájárulása és nincs olyan törvényes indok, amiért ezeket az adatokat kezelnünk kellene;

Tiltakozáshoz való jog
azon személyes adatainak kezelése ellen, amelyek kezelése a jogos érdekünk alapján történik és úgy találja, hogy olyan jogos érdek, amely az ilyen adatkezelést indokolná már nem létezik, vagy úgy véli, hogy az általunk eszközölt személyes adatkezelés már nincs összhangban a kötelezően alkalmazandó általános előírásokkal.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben a kezelés korlátozásához való joggal lehet élni. Ez a jog egyes esetekben lehetővé teszi, hogy egyes személyes adatait ne kezeljék tovább – de nem örökre (mint a törlési jog gyakorlása esetén), hanem korlátozott időre. Személyes adatainak kezelését abban az esetben kell korlátoznunk, ha: a személyes adatai kezeléséhez nincs meg a megfelelő jogalap, de Ön az ilyen adatok törlése helyett csupán a korlátozás mellett dönt (pl. ha úgy véli, hogy az ilyen adatokat a jövőben a részünkre amúgy is szolgáltatná); Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Amíg a tiltakozáshoz való jog jogosságát kivizsgáljuk, kötelesek vagyunk a személyes adatainak kezelését korlátozni.

Jog az adatkezelés kifogásolására
Tiltakozhat az adatkezelés ellen, amely a mi jogos érdekünk alapján történik. Amennyiben marketing tevékenységről van szó, a személyes adatai kezelését minden további nélkül abbahagyjuk; máskülönben ezt akkor nem tesszük meg, ha súlyos okunk van az ilyen adatkezelés folytatására.

Panasz benyújtásához való jog
Az illetékes felügyeleti szervhez panaszt nyújthat be. Ezt a jogát különösen akkor érvényesítheti, ha úgy vélekedik, hogy a személyes adatai kezelése jogtalan vagy az általánosan hatályban lévő előírásokba ütközik. Adatkezelésünk ellen panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , www.naih.hu )
A NAIH javasolja, hogy bármely probléma estén először lehetőleg az adatkezelőhöz, azaz hozzánk forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Kérésének haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül eleget teszünk. Kivételes esetekben, különösen megkeresésének bonyolultsága esetén, jogunkban áll ezt az időt még további két hónappal meghosszabbítani. Az ilyen esetleges meghosszabbításról és az indokainkról természetesen tájékoztatni fogjuk.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.